Singapore - 13/10/2019
Cu?c ?ua
Cu?c ?ua 1: L?p 5 (1) (HCP) - 1700m (Polytrack) Th?i gian: 14:10 Ti?n th??ng: S $ 30000
Ng?a kh?ngTn ng?aGinh ???c c? t?c??t c? t?c
Th? nh?t2L?c l??ng Tiger$ 18,00$ 6,00
l?n 27Ch? t?ch quan s?$ 9,00
l?n th? 3s? 8C?ng Ace$ 12,00
l?n th? 46Chi?n binh Pakatan
D? bo 2-7$ 33,00
??t d? bo 2-7$ 16,00
2-8$ 18,00
7-8$ 12,00
Tierce 2-7-8$ 343,00
B? ba 2-7-8$ 82,00
B? t? 2-7-8-6$ 905,00

K?t qu? cu?c ?ua