bảng điểm vòng loại world cup châu âu Xin l?i, c l?i x?y ra

M?t l?i ?? x?y ra trn my ch?.