Macau -26/10/2019
Tiết diện
Race 1: The Templo de Tam Kung (Maiden) (Từ Đài Loan 1) Khoảng cách: 1200 Thời gian: 2:00 PM Tiền thưởng: HK $ 20000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện3Bạn là nhất$ 40,00$ 12,00
Phụ tráchsố 8Bắn súng tuyệt vời $ 11,00
Mùa1Nhiệt của trận chiến $ 8,00
ngôi đền4Hiệp hội tám mươi  
Dự đoán 3-8$ 100,00
Dự báo vị trí 3-8$ 31,00
1-3$ 13,00
1-8$ 28,00
Ba màu 3-8-1$ 844,00
Màu t đơn 1-3-8$ 135,00
Điểm nổi bật 3-8-1-4$ 4.062.00
$ 4,413,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai