Pháp -27/09/2022
Tiết diện
Cuộc đua 1: De Lapalisse Stakes (Track Turf) -1000m -Time: 17:50 Tiền thưởng: EUR18000
Cuộc đua ngựa: Số 1
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện4Maadheli$ 14,00$ 6,00
Phụ trách9SAGGEZZA $ 7,00
Mùa7Comtesse du Barry $ 9,00
ngôi đền3Ailenkamaya  
Dự đoán 4-9$ 14,00
Dự báo vị trí 4-9$ 4,00
4-7$ 5,00
7-9$ 9,00
Ba màu 4-9-7$ 140,00
Màu t đơn 4-7-9$ 23,00
Điểm nổi bật 4-9-7-3$ 410,00