Úc (Perth) - 04/10/2022
Cuộc đua

Cuộc đua 1: Great North HCP (C4) (từ Rockhampton Race 3) - 1400m - Thời gian: 12:55 Tiền thưởng: A $ 20.000

Ngựa
Không
Tên ngựaChạy đuaHuấn luyện viênRào chắnWT
1 Torbreck M powell Corey & Kylie Geran 5 58,5
2 Kiếm của Hiệp sĩ Leslie Tilley Ricky Vale 4 57
3 Theo thứ tự - Clinton Taylor 6 56
4 Đêm Montana Cody Collis Clinton Taylor 3 56
5 Năm sao decanter Minonette Kennedy MS L Applewaite 2 55
6 Champagne vào lúc bình minh Lâu đài Melea Cô Z Hohn 1 54

1. Địa điểm: Rockhampton Race 3 đến 7.
2. Cuộc họp cuộc đua này sẽ không được thực hiện và sẽ hoạt động dựa trên các quy tắc cá cược của SPPL.
3. Đặt dự báo không được cung cấp cho cuộc đua 1.

Lựa chọn cuộc họp để đặt cược:
Đối với cá cược phiếu giảm giá: Mark "Mal"

Thêm thông tin
- Thẻ đua tích hợp cho cuộc đua 1 đến 5
- Các lựa chọn phương tiện truyền thông irace
- Phân tích chủng tộc