bốc thăm chia bảng vòng chung kết world cup 2022 Xin l?i, c l?i x?y ra

M?t l?i ?? x?y ra trn my ch?.