Châu Âu -06/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Qatar Prix Marcel Boussac (Nhóm 1) -1600m -Time: 20:15 Tiền thưởng: EUR400000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện9Albigna$ 30,00$ 10,00
Phụ trách3Marieta $ 9,00
Mùa6Người phụ nữ bay $ 11,00
ngôi đền5Người phụ nữ Bionic  
Dự đoán 3-9$ 30,00
Dự báo vị trí 3-9$ 14,00
6-9$ 15,00
3-6$ 11,00
Ba màu 9-3-6$ 310,00
Màu t đơn 3-6-9$ 79,00
Điểm nổi bật 9-3-6-5Không có người chiến thắng
$ 706,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai