Nam Phi -12/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Chào mừng Tấm đầu tiên của Spectracare Raceday
Khóa tu: Số 13
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện2Bouncing Tigger$ 32,00$ 10,00
Phụ tráchsố 8BECE $ 5,10
Mùa12Pinch Pot $ 8,00
ngôi đền3Sức mạnh màu xám  
Dự đoán 2-8$ 13,00
Dự báo vị trí 2-8$ 6,00
2-12$ 8,00
8-12$ 4,00
Ba màu 2-8-12$ 91,00
Màu t đơn 2-8-12$ 13,00
Điểm nổi bật 2-8-12-3$ 1,298,00