Pháp -26/09/2022
Tiết diện
Race 1: Val d'Oe Stakes (Track Turf) (từ Craon Race 1) -1300m -time: 17:40 Tiền thưởng: EUR27000
Rút lui: 4, 8
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện5Gauss$ 23,00$ 14,00
Phụ trách6Nuitsblanches $ 7,00
Mùa3Noshowlikeajoeshow Không có vị trí thứ ba trong màu sắc
ngôi đền7DROLE DE DAME  
Dự đoán 5-6$ 20,00
Dự báo vị trí Hủy bỏĐền bù
Ba màu 5-6-3$ 127,00
Màu t đơn 3-5-6$ 18,00
Điểm nổi bật 5-6-3-7$ 696,00