Châu Âu -25/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Lớp 6 Trọng lượng đặc biệt C (Từ Busan Race 4) Khoảng cách: 1300 Thời gian: 12:35 PM Tiền thưởng: KRW60000000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện10Cheongdam lửa$ 114,00$ 31,00
Phụ trách11Touch Star Man $ 9,00
Mùasố 8Triumph Cat $ 24,00
ngôi đền5Bugyeong Miso  
Dự đoán 10-11$ 44,00
Dự báo vị trí 10-11$ 26,00
8-10$ 93,00
8-11$ 36,00
Ba màu 10-11-8Không có người chiến thắng
$ 950,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai
Màu t đơn 8-10-11$ 1.152.00
Điểm nổi bật 10-11-8-5Không có người chiến thắng
$ 664,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai