Hồng Kông -25/09/2022
Tiết diện
Phần 1: Thành công cho cuộc đua (Lớp 4) (Tất cả -Weather Runway) -1650m -time: 13:00 Phần thưởng: 1080000 đô la HK
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện2Woodfire Bro$ 17,00$ 7,00
Phụ trách9Vâng, chúng tôi có thể $ 10,00
Mùa5Học thuyết chính nghĩa $ 6,00
ngôi đền1Toycoon  
Dự đoán 2-9$ 24,00
Dự báo vị trí 2-9$ 9,00
2-5$ 5,00
5-9$ 8,00
Ba màu 2-9-5$ 121,00
Màu t đơn 2-5-9$ 25,00
Điểm nổi bật 2-9-5-1$ 454,00