Úc (Melbourne) -03/10/2019
Tiết diện
Race 1: Charlies Pest Control Class 5 HCP (từ Rockhampton Race 3) -1300m -time: 12:45 Tiền thưởng: A $ 19.000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện1Nữ hoàng đáng ngại$ 11,00$ 10,00
Phụ trách2Nhân chứng cực đoan $ 10,00
Mùa7Rooffy Root $ 28,00
ngôi đền3Toxophily  
Dự đoán 1-2$ 12,00
Dự báo vị trí 1-2$ 3,00
1-7$ 11,00
2-7$ 29,00
Ba màu 1-2-7$ 133,00
Màu t đơn 1-2-7$ 90,00
Điểm nổi bật 1-2-7-3$ 613,00
$ 528,00 GROSS J/POT C/F