Úc (BOZ) -18/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Sức khỏe tâm thần sơ cứu HCP Lớp 2 (từ Ipswich Race 3) -2200m -time: 12:32 Tiền thưởng: A $ 30.000
Khóa tu: Số 7, 10
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện4Thế giới của Charlie$ 102,00$ 21,00
Phụ trách5Lucadeal $ 13,00
Mùa9Willy là may mắn $ 14,00
ngôi đền6Động lực để giành chiến thắng  
Dự đoán 4-5$ 172,00
Dự báo vị trí 4-5$ 26,00
4-9$ 22,00
5-9$ 14,00
Ba màu 4-5-9Không có người chiến thắng
$ 826,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai
Màu t đơn 4-5-9$ 123,00
Điểm nổi bật 4-5-9-6Không có người chiến thắng
$ 22,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai