bd ty le soi keo truc tiep hom nay Đặt cược đua ngựa vào các cửa hàng

Đặt cược tại trường đua Singapore, trung tâm cá cược, các cửa hàng cá cược, các chi nhánh hồ bơi Singapore được chọn và LiveWires với BetSlips được cung cấp.


BetSlip Win/Place/Win-Place


Đánh dấu các lựa chọn của bạn bằng một đường thẳng đứng nặng trong hộp chính xác.

 1. Đánh dấu cuộc họp (nếu có> 1 cuộc họp trong ngày). Ví dụ, "tội lỗi" cho cuộc họp Singapore

 2. Đánh dấu số cuộc đua. Ví dụ Race 3.

 3. Đánh dấu loại cược. Ví dụ, thắng.

 4. Đánh dấu lựa chọn ngựa. Ví dụ, con ngựa số 9

 5. Đánh dấu các đơn vị cược. Ví dụ, 5 đơn vị hoặc $ 25. Để nhân các đơn vị cơ bản với 10 hoặc 100, đánh dấu hoặc .

 6. Mark void để hủy lựa chọn này

Lưu ý: Win-Place (W-P) = các đơn vị cược bằng nhau trên cả thắng và địa điểm

Các từ viết tắt:

 • Tội lỗi - Singapore

 • Mal - Selangor, Penang, Perak

 • HK - Hồng Kông

 • Oth1 - Châu Âu

 • Oth2 - Úc


Dự báo/Địa điểm Dự báo/Tierce/Trio/Quartet BetSlip (với tùy chọn chọn máy tính)


Đánh dấu các lựa chọn của bạn bằng một đường thẳng đứng nặng trong hộp chính xác.

 1. Đánh dấu cuộc họp (nếu có> 1 cuộc họp trong ngày). Ví dụ, "tội lỗi" cho cuộc họp Singapore

 2. Đánh dấu số cuộc đua. Ví dụ Race 3.

 3. Đánh dấu loại cược. Ví dụ, FCT.

 4. Đánh dấu các lựa chọn ngựa. Ví dụ, con ngựa số 9 & 10.

 5. Đánh dấu các đơn vị cược. Ví dụ, 5 đơn vị hoặc $ 25. Để nhân các đơn vị cơ bản với 10 hoặc 100, đánh dấu hoặc .

 6. Đánh dấu 'f' (lĩnh vực) để chọn tất cả các con ngựa trong cuộc đua

Các từ viết tắt:

 • Tội lỗi - Singapore

 • Mal - Selangor, Penang, Perak

 • HK - Hồng Kông

 • Oth1 - Châu Âu

 • Oth2 - Úc


Flexi-Quartet BetSlip (với tùy chọn chọn máy tính)


Đánh dấu các lựa chọn của bạn bằng một đường thẳng đứng nặng trong hộp chính xác.

 1. Đánh dấu cuộc họp (nếu có> 1 cuộc họp trong ngày). Ví dụ, "tội lỗi" cho cuộc họp Singapore

 2. Đánh dấu số cuộc đua. Ví dụ Race 3.

 3. Đánh dấu các lựa chọn ngựa.

 4. Đánh dấu đặt cược flexi $.

 5. Đánh dấu 'f' (lĩnh vực) để chọn tất cả các con ngựa trong cuộc đua

Các từ viết tắt:

 • Tội lỗi - Singapore

 • Mal - Selangor, Penang, Perak

 • HK - Hồng Kông

 • Oth1 - Châu Âu

 • Oth2 - Úc


Cuộn win betslip


Đánh dấu các lựa chọn của bạn bằng một đường thẳng đứng nặng trong hộp chính xác.

 1. Đánh dấu cuộc họp (nếu có> 1 cuộc họp trong ngày). Ví dụ, "tội lỗi" cho cuộc họp Singapore

 2. Đánh dấu số cuộc đua cho chặng đầu tiên. Ví dụ, chủng tộc 1.

 3. Đánh dấu lựa chọn ngựa. Ví dụ, con ngựa số 9.

 4. Đánh dấu số cuộc đua cho chặng thứ hai. Ví dụ, chủng tộc 2.

 5. Đánh dấu lựa chọn ngựa. Ví dụ, ngựa số 10.

 6. Đánh dấu các đơn vị cược. Ví dụ, 5 đơn vị hoặc $ 25. Để nhân các đơn vị cơ bản với 10 hoặc 100, đánh dấu hoặc .

 7. Đánh dấu 'f' (lĩnh vực) để chọn tất cả các con ngựa trong cuộc đua

Các từ viết tắt:

 • Tội lỗi - Singapore

 • Mal - Selangor, Penang, Perak

 • HK - Hồng Kông

 • Oth1 - Châu Âu

 • Oth2 - Úc

Bạn sẽ nhận được một vé sau khi đặt cược của bạn.

Kiểm tra xem vé có phản ánh chính xác việc đặt cược của bạn không. Hãy bảo vệ vé của bạn. Chúng tôi chỉ chấp nhận vé hợp lệ là bằng chứng chiến thắng.


Vé đua ngựa

 1. Số cuộc đua

 2. Loại cá cược

 3. Gặp gỡ

 4. Tên ngựa

 5. Số ngựa

 6. Tổng số tiền đặt cược


Có nhiều câu hỏi hơn không?
Kiểm tra cách chơi đua ngựa.
Kiểm tra Câu hỏi thường gặp về cá cược tại các cửa hàng.