Malaysia (Perak) - 20/10/2019
Cu?c ?ua
Cu?c ?ua 1: L?p 5 - 1200m (Track Turf) Th?i gian: 12:30 Ti?n th??ng: RM16200
GRINCING (S): Ng?a s? 5,6,8,9,14,17
Ng?a kh?ngTn ng?aGinh ???c c? t?c??t c? t?c
Th? nh?t4V?ng ch?c$ 23,00$ 8,00
l?n 211Zolved$ 12,00
l?n th? 315S? ng?c nhin c?a Lee$ 8,00
l?n th? 42R?ng Hennessy
D? bo 4-11$ 36,00
??t d? bo 4-11$ 15,00
4-15$ 10,00
11-15$ 19,00
Tierce 4-11-15$ 330,00
B? ba 4-11-15$ 71,00
B? t? 4-11-15-2$ 1.103.00
$ 1,256,00 Gross J/Pot C/F ?? ?ua 2

K?t qu? cu?c ?ua