Malaysia (Perak) -02/10/2022
Tiết diện
Cuộc đua 1: Bee -ater Handicap Lớp 4-1400M (LC) Thời gian: 12:45 Tiền thưởng: RM27100
Cuộc đua ngựa: Số 11
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện7Rs diego$ 64,00$ 25,00
Phụ trách2Đào trắng $ 5,10
Mùa3Cách tiếp cận của Galileo $ 17,00
ngôi đền5Lim's Piper  
Dự đoán 2-7$ 80,00
Dự báo vị trí 2-7$ 23,00
3-7$ 25,00
2-3$ 21,00
Ba màu 7-2-3$ 1,780,00
Màu t đơn 2-3-7$ 116,00
Điểm nổi bật 7-2-3-5$ 3,244,00
$ 3,937,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai