Nam Phi -06/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Tải xuống ứng dụng Tabgold Thông tin Maiden Tấm -1200M -Time: 18:45 Tiền thưởng: ZAR100000 000 000 000
Khóa tu: 9, 10
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện1Phố Hoa lan$ 17,00$ 6,00
Phụ trách2Bên trong chính trị $ 15,00
Mùasố 8Fred $ 11,00
ngôi đền7Tước xứ York  
Dự đoán 1-2$ 35,00
Dự báo vị trí 1-2$ 9,00
1-8$ 10,00
2-8$ 27,00
Ba màu 1-2-8$ 695,00
Màu t đơn 1-2-8$ 76,00
Điểm nổi bật 1-2-8-7Không có người chiến thắng
$ 1,124,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai