Nam Phi -07/10/2022
Tiết diện

Cuộc đua 1: Chào mừng bạn đến với Nelson Mandela Bay Racing Maiden Tấm

Số ngựaĐược đặt tênchạy đuaHuấn luyện viênThứ hạngPao
1 TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI L Mxothwa S B Kotzen 13 60
2 Dấu hiệu toàn cầu R một Venniker J P nel 6 60
3 Lemme đi M yeni K Mitchley 5 60
4 Chúa và chủ nhân của tôi T Girld WGC Miller 9 60
5 Chó tách ra S khathi E kakni 14 60
6 V V POWER K de Melo G D Smith 12 60
7 Dani Boi W Agrella M l Turner 4 60
số 8 GLOBETONIC J p v'd merwe G D Smith 10 60
9 Mafia Hy Lạp M K Katjedi E kakni 1 60
10 Cielo Blu X ndlovu J P nel 2 59
11 IL Kết hợp K Minnie Một c greeff 7 59
12 Đau đớn M mjoka S B Kotzen 11 59
13 Belle cuối cùng C habib J P nel 3 59
14 Thần tượng của Aimee R Fourie Một c greeff số 8 56,5

1. Địa điểm: Fairview Race 1 đến 8.

Lựa chọn cuộc họp để công khai cược:
Đối với cá cược phiếu giảm giá: Mark "sin"

Thêm thông tin
-Race bình luận