bxh vl wc châu á Hiển thị thông tin cá cược (hệ thống hiển thị điện tử)

Kênh 1: Cổ tức gần đúng Win/Place

 

Kênh 2: Dự báo cổ tức gần đúng

Màn hình để dự báo cổ tức gần đúng sẽ có trong một ma trận. Điều này giúp những người đua xe dễ dàng xem cổ tức trong nháy mắt. Ngoài ra, hệ thống cũng có khả năng hiển thị cổ tức gần đúng của tất cả các kết hợp lên đến 12 con ngựa trên màn hình.

 

Kênh 3: Đặt cổ tức gần đúng dự báo

Màn hình để dự báo địa điểm cổ tức gần đúng cũng sẽ ở định dạng ma trận.

 

Kênh số 4

Kênh này sẽ có hai màn hình hiển thị:

 • Cổ tức gần đúng giành chiến thắng
  Cổ tức gần đúng WIN tiến bộ sẽ được cập nhật cứ sau hai phút để cho phép người đua xe giám sát tốt hơn các thay đổi cổ tức.
 • Kết quả cuộc đua

Kênh 5

Kênh này sẽ có bốn màn hình hiển thị:

 • Sự thông báo
 • Lựa chọn phương tiện truyền thông
  Các lựa chọn phương tiện sẽ có các vị trí hoàn thiện dự kiến ​​và cổ tức gần đúng Win / Place cho mỗi lựa chọn.

 • Trọng lượng ngựa và thông tin đua xe
   
 • Thông tin gặp gỡ