Malaysia (Selangor) - 06/10/2019
Cu?c ?ua
Cu?c ?ua 1: L?p 5 - 1600m (Track Turf) Th?i gian: 12:50 Ti?n th??ng: RM20000
GRINCING (S): Ng?a s? 13,14
Ng?a kh?ngTn ng?aGinh ???c c? t?c??t c? t?c
Th? nh?t10Verglatica$ 34,00$ 10,00
l?n 26Chi?n binh Anak$ 25,00
l?n th? 39Chi?n th?ng may m?n$ 11,00
l?n th? 47May m?n t?ng gi
D? bo 6-10$ 121,00
??t d? bo 6-10$ 36,00
9-10$ 35,00
6-9$ 19,00
Tierce 10-6-9$ 7.313.00
B? ba 6-9-10$ 390,00
B? t? 10-6-9-7Kh?ng c ng??i chi?n th?ng
$ 4.932,00 Gross J/Pot C/F ?? ?ua 2

K?t qu? cu?c ?ua