Nam Phi -02/10/2022
Tiết diện
Cuộc đua 1: Vàng Racing Racing YouTube Maiden Tấm (từ Greyville Race 2) -1400m -time: 18:10 Tiền giải thưởng: ZAR80 000 000 000 000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miệnsố 8Agressivo$ 14,00$ 6,00
Phụ trách2Con trai của Raj $ 18,00
Mùa4Thuyền trưởng đi bộ $ 5,10
ngôi đền3Carmel Fudge  
Dự đoán 2-8$ 44,00
Dự báo vị trí 2-8$ 14,00
4-8$ 4,00
2-4$ 11,00
Ba màu 8-2-4$ 206,00
Màu t đơn 2-4-8$ 33,00
Điểm nổi bật 8-2-4-3$ 1,349,00