Úc -29/09/2022
Tiết diện
Race 1: Tab -Download Ứng dụng mới (BM55) (từ Gatton Race 6) -1400m -time: 12:45 Tiền thưởng: A $ 19.000
Rút lui: 1, 6, 7, 8, 11,
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện12Hoa hồng của Taormina$ 52,00$ 14,00
Phụ trách5Whitto đen $ 7,00
Mùa2Đường Buin $ 15,00
ngôi đền3Jeno  
Dự đoán 5-12$ 34,00
Dự báo vị trí 5-12$ 23,00
2-12$ 34,00
2-5$ 12,00
Ba màu 12-5-2$ 593,00
Màu t đơn 2-5-12$ 111,00
Điểm nổi bật 12-5-2-3Không có người chiến thắng
$ 566,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai