Nếu bạn thấy rằng bạn hoặc người thân và bạn bè của bạn nghiện cờ bạc, vui lòng gọiNgăn ngừa quốc gia về đường dây nóng hỗ trợ đánh bạc : 1800-6668-668.