dota 2 major Đặt cược quét Singapore vào các cửa hàng

Đặt cược tự chọn hoặc chọn nhanh cho trận hòa quét Singapore sắp tới.

 1. Tiếp cận nhân viên quầy thân thiện của chúng tôi và cho họ biết những gì bạn muốn.

  • Chọn nhanh - cho 7 chữ số ngẫu nhiên

  • Chữ số đầu tiên - Chọn chữ số đầu tiên của riêng bạn: 1, 2, 3 hoặc 4

  • 4 chữ số cuối cùng - Chọn bốn chữ số cuối cùng của riêng bạn

  • 100 số - Đối với 100 bộ số trong chuỗi chạy với hai chữ số cuối cùng từ 00 - 99 được chỉ định bởi "RR"

 2. Sử dụng phiếu đặt cược 4D để đặt cược quét Singapore bao gồm số 4D của bạn. Đánh dấu SG SG quét trên phiếu đặt cược 4D của bạn (chỉ dành cho các cược thông thường 4D) và chuyển nó cho nhân viên quầy của chúng tôi. Sau đó, bạn sẽ nhận được hai vé đặt cược để mua hàng, một cho 4D và một cho Singapore Sweep.

Các chữ số không tự chọn sẽ được tạo ngẫu nhiên.

Bạn sẽ nhận được vé của bạn sau khi đặt cược của bạn tại cửa hàng.

Kiểm tra xem vé có phản ánh chính xác việc đặt cược của bạn không. Hãy bảo vệ vé của bạn. Chúng tôi chỉ chấp nhận vé hợp lệ là bằng chứng chiến thắng.


Vé quét Singapore

 1. Lựa chọn chọn nhanh và số tiền đặt cược

 2. Tổng số tiền đặt cược

 3. Vẽ ngày và số

Outlets_Sweep_Ticket

100 số vé

 1. "RR" đại diện cho các số từ 00-99

 2. Tổng số tiền đặt cược

 3. Vẽ ngày và số

Outlets_Sweep_Ticket_Roll


Có nhiều câu hỏi hơn không?
Kiểm tra cách chơi Singapore Score?
Kiểm tra Câu hỏi thường gặp về cá cược tại các cửa hàng.

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn?
Liên hệ chúng tôi Và hãy để chúng tôi giúp bạn.