Singapore -02/10/2022
Tiết diện
Cuộc đua 1: Lớp 5 (1) -1200m khóa học C (SC) (Track Turf) Thời gian: 12:00 Tiền thưởng: S $ 30000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện5Anh hùng chiến đấu$ 33,00$ 9,00
Phụ trách3Phép màu $ 7,00
Mùa4Tom Cat $ 6,00
ngôi đềnsố 8Thứ sáu Hạnh phúc  
Dự đoán 3-5$ 30,00
Dự báo vị trí 3-5$ 14,00
4-5$ 12,00
3-4$ 7,00
Ba màu 5-3-4$ 287,00
Màu t đơn 3-4-5$ 49,00
Điểm nổi bật 5-3-4-8$ 5.583.00