Singapore Gaming Corporation cam kết trở thành một công ty chơi game hàng đầu và có trách nhiệm. Chúng tôi tuân thủ nhiệm vụ của mình và cung cấp một môi trường cá cược có trách nhiệm. Chúng tôi hạn chế các quy tắc chuyên nghiệp và thái độ kinh doanh của chúng tôi với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để bảo vệ lợi ích của khách hàng và mang lại trải nghiệm cá cược công bằng và an toàn cho họ.

 

Các dịch vụ cá cược chơi game và thể thao của chúng tôi đã tạo ra những kích thích nhỏ hoặc vui vẻ lành mạnh cho khách hàng. Nhưng chúng tôi cũng nhận ra rõ ràng rằng có thể có một nhóm nhỏ khách hàng vô thức vượt quá khả năng của họ khi đặt cược.Do đó, chúng tôi có nhiều biện pháp phòng ngừa để tránh hành vi cá cược quá mức và không kiểm soát được.

 

Sản phẩm của chúng tôi phải đáp ứng các tiêu chí thiết kế và phổ biến nghiêm ngặt. Số tiền cá cược tối thiểu được đặt ở mức 1 đô la Singapore và các trò chơi thể thao cá cược cũng được đặt trong một phạm vi bảo thủ.

 

Chúng tôi tin rằng các dịch vụ khách hàng có trách nhiệm và chất lượng cao có thể là tiền tuyến của quảng cáo và quảng bá được thông qua. Nhân viên dịch vụ khách hàng phía trước của chúng tôi sẽ tích cực nhắc nhở và giáo dục khách hàng đặt cược vào trách nhiệm của họ, đồng thời hướng dẫn khách hàng cần nhận hỗ trợ.

 

Chúng tôi sử dụng khung cá cược có trách nhiệm của Hiệp hội chơi game thế giới để đánh giá mức độ hoạt động. Kể từ năm 2012, Singapore Gaming Corporation đã được trao cấp độ đánh giá cao nhất (cấp 4) của khuôn khổ này.