Singapore -06/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Lớp 5 (1) -1000m (Polytrack) Thời gian: 12:40 Tiền thưởng: S $ 30000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện10Kadima$ 175,00$ 45,00
Phụ trách3Đừng lo $ 12,00
Mùa4Jumpin Jack $ 41,00
ngôi đền5Trooper giấy tờ  
Dự đoán 3-10$ 446,00
Dự báo vị trí 3-10$ 68,00
4-10$ 270,00
3-4$ 64,00
Ba màu 10-3-4$ 16,891,00
Màu t đơn 3-4-10$ 5.514,00
Điểm nổi bật 10-3-4-5Không có người chiến thắng
$ 13,022,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai