Úc (BOZ) -11/10/2019
Tiết diện
Race 1: Porter Plant (BM58) Handicap (từ Ballarat Race 5) -2000m -time: 12:30 Tiền thưởng: A $ 22.000
Khóa tu: 1, 10, 13, 17, 17
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện15Dewrinkler$ 51,00$ 13,00
Phụ trách7Vamonoz $ 9,00
Mùa14Bower Hoàng gia $ 26,00
ngôi đền6Phụ cấp chuyển nhượng  
Dự đoán 7-15$ 41,00
Dự báo vị trí 7-15$ 13,00
14-15$ 38,00
7-14$ 36,00
Ba màu 15-7-14Không có người chiến thắng
$ 892,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai
Màu t đơn 7-14-15$ 278,00
Điểm nổi bật 15-7-14-6Không có người chiến thắng
$ 1,226,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai