Úc (BOZ) -05/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: mdn mdn của McDonald (từ Kalgoorlie Race 1) Khoảng cách: 1300 Thời gian: 12:12 PM Tiền thưởng: A $ 30.000
Cuộc đua ngựa: Số 5
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miệnsố 8Phép thuật sẽ trị vì$ 14,00$ 6,00
Phụ trách3Annihilator $ 5,10
Mùa2Tấn công đầu tiên $ 8,00
ngôi đền6Quirindi  
Dự đoán 3-8$ 10,00
Dự báo vị trí 3-8$ 5,00
2-8$ 6,00
2-3$ 5,00
Ba màu 8-3-2$ 54,00
Màu t đơn 2-3-8$ 13,00
Điểm nổi bật 8-3-2-6$ 68,00