Malaysia (Perak) -20/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Lớp 5-1200M (Track Turf) Thời gian: 12:30 Tiền thưởng: RM16200
Khóa tu: 5, 6, 8, 9, 17, 17, 17
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện4Vững chắc$ 23,00$ 8,00
Phụ trách11Zolved $ 12,00
Mùa15Sự ngạc nhiên của Lee $ 8,00
ngôi đền2Rồng Hennessy  
Dự đoán 4-11$ 36,00
Dự báo vị trí 4-11$ 15,00
4-15$ 10,00
11-15$ 19,00
Ba màu 4-11-15$ 330,00
Màu t đơn 4-11-15$ 71,00
Điểm nổi bật 4-11-15-2$ 1.103.00
$ 1,256,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai