Úc -03/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Cơ quan bảo hiểm chiều cao mdn mdn (từ Seymour Race 3) -1300m -time: 12:30 Tiền thưởng: A $ 35.000
Khóa tu: 11, 12, 16
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện3Nói chuyện tốt đẹp$ 68,00$ 16,00
Phụ trách13Quét bảng $ 7,00
Mùa9Vẻ đẹp tối cao $ 6,00
ngôi đền6Tycoon Elegnt  
Dự đoán 3-13$ 86,00
Dự báo vị trí 3-13$ 16,00
3-9$ 10,00
9-13$ 8,00
Ba màu 3-13-9$ 182,00
Màu t đơn 3-9-13$ 53,00
Điểm nổi bật 3-13-9-6Không có người chiến thắng
$ 198,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai