kết quả vòng loại world cup 2022 châu phi Xin l?i, c l?i x?y ra

M?t l?i ?? x?y ra trn my ch?.