Úc -30/10/2019
Tiết diện
Race 1: Theo dõi @ipswichturfclub mdn mdn (từ Ipswich Race 3) -1666M -Time: 12:30 Tiền thưởng: A $ 27.500
Ngựa rút lui: Số 3
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện4Đứng đầu tôi một lần nữa$ 20,00$ 7,00
Phụ trách6Elleofadeel $ 6,00
Mùa12Hayate $ 82,00
ngôi đềnsố 8Fa fa  
Dự đoán 4-6$ 15,00
Dự báo vị trí 4-6$ 8,00
4-12$ 540,00
6-12$ 83,00
Ba màu 4-6-12$ 863,00
Màu t đơn 4-6-12$ 500,00
Điểm nổi bật 4-6-12-8Không có người chiến thắng
$ 520,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai