Hồng Kông -09/10/2019
Tiết diện
Phần 1: Phạm vi Xinxie (Lớp 5) -1200m -Time: 18:45 Phần thưởng: HK $ 725000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện6Starlot$ 23,00$ 7,00
Phụ trách12Nashashuk $ 11,00
Mùa3Gouten của Garo $ 6,00
ngôi đền11Bàn chân nhại lại  
Dự đoán 6-12$ 45,00
Dự báo vị trí 6-12$ 13,00
3-6$ 4,00
3-12$ 8,00
Ba màu 6-12-3$ 171,00
Màu t đơn 3-6-12$ 21,00
Điểm nổi bật 6-12-3-11$ 227,00