Nam Phi -23/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Vàng Vòng tròn Podcast Tấm Maiden -1200m -time: 18:45 Tiền thưởng: ZAR100 000 000
Khóa tu: 15, 16, 17
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện3Juniper Lane$ 44,00$ 13,00
Phụ trách10Quatro năm sáu $ 51,00
Mùa14Cậu bé của Vinodh $ 7,00
ngôi đềnsố 8Nỗ lực chung  
Dự đoán 3-10$ 462,00
Dự báo vị trí 3-10$ 52,00
3-14$ 9,00
10-14$ 67,00
Ba màu 3-10-14Không có người chiến thắng
$ 900,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai
Màu t đơn 3-10-14$ 765,00
Điểm nổi bật 3-10-14-8Không có người chiến thắng
$ 322,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai