Úc (BOZ) -04/10/2022
Tiết diện
Race 1: Great North HCP (C4) (từ Rockhampton Race 3) -1400m -time: 12:55 Tiền thưởng: A $ 20.000
Ngựa rút lui: Số 3
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện2Kiếm của Hiệp sĩ$ 16,00$ 9,00
Phụ trách1Torbruck $ 9,00
Mùa6Champagne vào lúc bình minh Không có vị trí thứ ba trong màu sắc
ngôi đền4Đêm Montana  
Dự đoán 1-2$ 11,00
Ba màu 2-1-6$ 104,00
Màu t đơn 1-2-6$ 34,00
Điểm nổi bật 2-1-6-4$ 387,00