Singapore -18/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Lớp 5 (1) -1200m (Polytrack) Thời gian: 18:50 Tiền thưởng: S $ 30000
Khóa tu: 13, 14
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện3Đá huyền thoại$ 14,00$ 5,10
Phụ trách11Triều đại gia đình $ 24,00
Mùa5Showcase của chúng tôi $ 19,00
ngôi đền10Decreto  
Dự đoán 3-11$ 23,00
Dự báo vị trí 3-11$ 11,00
3-5$ 25,00
5-11$ 110,00
Ba màu 3-11-5$ 1007,00
Màu t đơn 3-5-11$ 343,00
Điểm nổi bật 3-11-5-10$ 5.269,00