Úc (BOZ) -10/10/2019
Tiết diện
Race 1: Ace Party và Wedding Hire -BM65 HCP (từ Rockhampton Race 3) -1300m -time: 13:04 Tiền thưởng: A $ 19.000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện5Quidni$ 12,00$ 6,00
Phụ trách1Paua $ 7,00
Mùa3Boingo $ 9,00
ngôi đền4Triều đại Tang  
Dự đoán 1-5$ 7,00
Dự báo vị trí 1-5$ 3,00
3-5$ 8,00
1-3$ 10,00
Ba màu 5-1-3$ 38,00
Màu t đơn 1-3-5$ 15,00
Điểm nổi bật 5-1-3-4$ 26,00