Malaysia (Selangor) -25/09/2022
Tiết diện
Cuộc đua 1: Lớp 5-1275M (Track Turf) Thời gian: 12:47 Tiền thưởng: RM14500
Rút lui: 10, 12, 13,
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện1D'Aaat Duches$ 37,00$ 10,00
Phụ trách4Nàng tiên cá nhỏ $ 5,10
Mùa3Khu vườn mới $ 6,00
ngôi đền6Yulong Dream  
Dự đoán 1-4$ 17,00
Dự báo vị trí 1-4$ 9,00
1-3$ 9,00
3-4$ 2,50
Ba màu 1-4-3$ 150,00
Màu t đơn 1-3-4$ 12,00
Điểm nổi bật 1-4-3-6$ 366,00