Úc (Melbourne) -24/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Người chiến thắng Hygain Lựa chọn (BM64) Handicap (từ Ballarat Race 5) -1400m -time: 12:30 Tiền thưởng: A $ 35.000
Ngựa rút lui: Số 2
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện3Máy đếm nhịp$ 17,00$ 7,00
Phụ trách10Cailloux $ 11,00
Mùa6Lộng lẫy $ 11,00
ngôi đền5Cần thiết  
Dự đoán 3-10$ 32,00
Dự báo vị trí 3-10$ 14,00
3-6$ 19,00
6-10$ 30,00
Ba màu 3-10-6$ 382,00
Màu t đơn 3-6-10$ 126,00
Điểm nổi bật 3-10-6-5Không có người chiến thắng
$ 1,168,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai