Châu Âu -31/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Prix Torrestrllla Stakes -1400m -time: 18:25 Tiền thưởng: EUR22000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện1Morsan$ 10,00$ 6,00
Phụ trách2Coeur de Pierre $ 5,10
Mùa3Tilett $ 8,00
ngôi đền5Vì vậy, khi nào  
Dự đoán 1-2$ 20,00
Dự báo vị trí 1-2$ 9,00
1-3$ 3,00
2-3$ 5,00
Ba màu 1-2-3$ 177,00
Màu t đơn 1-2-3$ 19,00
Điểm nổi bật 1-2-3-5$ 271,00