Pháp -29/09/2022
Tiết diện
Cuộc đua 1: Cổ phần đầu tiên của Mare Oiseax
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện1Ashiya$ 9,00$ 5,10
Phụ trách2Tình yêu bí ẩn $ 7,00
Mùa3Màu xanh lam Không có vị trí thứ ba trong màu sắc
ngôi đền5Carvana  
Dự đoán 1-2$ 6,00
Ba màu 1-2-3$ 27,00
Màu t đơn 1-2-3$ 8,00
Điểm nổi bật 1-2-3-5$ 34,00