c (Perth) - 16/10/2019
Cu?c ?ua
Cu?c ?ua 1: Ta n ni chuy?n Patsy & Big D Mdn (t? Ascot Race 1) - 1200m - Th?i gian: 13:59 Ti?n th??ng: A $ 20.000
Ng?a kh?ngTn ng?aGinh ???c c? t?c??t c? t?c
Th? nh?t11Cambist$ 38,00$ 7,00
l?n 212Pambella$ 7,00
l?n th? 39Ba eze$ 16,00
l?n th? 47Ti?n thu ???c c?a t?i ph?m
D? bo 11-12$ 25,00
??t d? bo 11-12$ 10,00
9-11$ 32,00
9-12$ 14,00
Tierce 11-12-9$ 198,00
B? ba 9-11-12$ 71,00
B? t? 11-12-9-7Kh?ng c ng??i chi?n th?ng
$ 44,00 Gross J/Pot C/F ?? ?ua 2