Úc (BOZ) -30/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Ngày Derby Tabtouch tại ASCOT HCP -C5
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện1Tiêu thụ đặc biệt miễn phí$ 15,00$ 7,00
Phụ trách3Ngawi $ 7,00
Mùa5Vũ trụ emes $ 9,00
ngôi đền4Thiếu pro  
Dự đoán 1-3$ 11,00
Dự báo vị trí 1-3$ 4,00
1-5$ 8,00
3-5$ 7,00
Ba màu 1-3-5$ 47,00
Màu t đơn 1-3-5$ 21,00
Điểm nổi bật 1-3-5-4$ 67,00