Úc (BOZ) -23/10/2019
Tiết diện
Race 1: Tabtouch -Better Bet HCP -rsoly -1200m -time: 13:34 Tiền thưởng: A $ 30.000
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện4Cá chiến$ 28,00$ 8,00
Phụ trách5Tóc giả hông $ 7,00
Mùa2Zulu độc quyền $ 21,00
ngôi đền3Joyrize  
Dự đoán 4-5$ 34,00
Dự báo vị trí 4-5$ 11,00
2-4$ 62,00
2-5$ 24,00
Ba màu 4-5-2$ 615,00
Màu t đơn 2-4-5$ 133,00
Điểm nổi bật 4-5-2-3Không có người chiến thắng
$ 92,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai