Úc (BOZ) -19/10/2019
Tiết diện
Cuộc đua 1: Revelstone stud mdn mảng (từ Gold Coast Race 3) Khoảng cách: 1400 Thời gian: 12:18 PM Tiền thưởng: A $ 21.000
Khóa tu: Số 1, 9, 13
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện5Arabella ekcels$ 17,00$ 6,00
Phụ trách10Soldati $ 6,00
Mùa11Steptoe $ 36,00
ngôi đền7Heathrow  
Dự đoán 5-10$ 8,00
Dự báo vị trí 5-10$ 3,00
5-11$ 57,00
10-11$ 26,00
Ba màu 5-10-11Không có người chiến thắng
$ 782,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai
Màu t đơn 5-10-11$ 167,00
Điểm nổi bật 5-10-11-7Không có người chiến thắng
$ 12,00 Tổng số tiền thưởng tích lũy được phân bổ vào trò chơi thứ hai