Pháp -05/10/2019
Tiết diện
Race 1: Qaar Prix Dollar (Nhóm 2) -1950m -Time: 19:30 Tiền thưởng: EUR200000 EUR
 Số ngựaĐược đặt tênGiành được vàng vàngChức vụ
Vương miện2Skalleti$ 22,00$ 10,00
Phụ trách1Thiên thần núi $ 11,00
Mùa4Dòng của Dunty Không có vị trí thứ ba trong màu sắc
ngôi đền6Leo de Fury  
Dự đoán 1-2$ 24,00
Ba màu 2-1-4$ 123,00
Màu t đơn 1-2-4$ 14,00
Điểm nổi bật 2-1-4-6$ 359,00